Tin tức

Chương trình khuyến mại “Vui chi tiêu, nhận nhiều tích lũy”

1. Tên chương trình: “Vui chi tiêu, nhận nhiều tích lũy” 2. Địa bàn, phạm vi triển khai dự kiến: Tất cả các điểm giao dịch, chi nhánh Agribank trong toàn quốc. 3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày từ ngày 15/8/2018 đến hết ngày 15/10/2018, hoặc đến khi hết ngân sách tùy điều kiện nào đến…

Keep Reading
Tin tức

Chương trình khuyến mại “Cà nóng thẻ JCB, vi vu Nhật Bản”

1. Tên chương trình: “Cà nóng thẻ JCB, vi vu Nhật Bản” 2. Địa bàn, phạm vi triển khai: Tất cả các điểm giao dịch, chi nhánh Agribank trong toàn quốc. 3.Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/8/2018 đến hết ngày 15/10/2018. 4. Hình thức khuyến mại – Tặng quà cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng…

Keep Reading