Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh - Agribank Binh Dinh
 

  
 

CHO VAY ƯU ĐÃI LÃI SUẤT

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY TRUNG HẠN TIÊU DÙNG

 

Kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2016, Agribank chi nhánh Bình Định thực hiện lãi suất ưu đãi đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân vay trung hạn tiêu dùng – phục vụ đời sống, như sau:

1. Trong 06 tháng đầu, kể từ ngày phát sinh các khoản vay, áp dụng lãi suất:

- Đối với khách hàng vay vốn có bảo đảm bằng tài sản hoặc vay vốn không có bảo đảm bằng tài sản  nhưng có mua bảo hiểm Bảo an tín dụng: lãi suất  7,7%/ năm (hoặc bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau + 1,2%/ năm).

- Đối với khách hàng vay vốn không có bảo đảm bằng tài sản và không  mua bảo hiểm Bảo an tín dụng: lãi suất  7,9%/ năm (hoặc bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau + 1,4%/ năm).

2. Từ tháng thứ 7 trở đi, kể từ ngày giải ngân các khoản vay, áp dụng lãi suất:

- Đối với khách hàng vay vốn có bảo đảm bằng tài sản hoặc vay vốn không có bảo đảm bằng tài sản nhưng có mua bảo hiểm Bảo an tín dụng: lãi suất bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau + 3,2%/ năm.

- Đối với khách hàng vay vốn không có bảo đảm bằng tài sản và không  mua bảo hiểm Bảo an tín dụng: lãi suất bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau + 3,4%/ năm.

3. Nội dung ưu đãi lãi suất trên đây được áp dụng cho đến khi có quy định mới của Agribank Bình Định. Khi có quy định mới, các trường hợp đã giải ngân vẫn được hưởng lãi suất ưu đãi theo Hợp đồng tín dụng đã được ký kết.

Để biết thêm chi tiết, xin quý khách hàng vui lòng liên hệ với các chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank trong toàn tỉnh.   

 

 

 

New Page 1

@ Bản quyền: Agribank Bình Định - 2003

64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định * Tel: (0256) 3525647 - 3525698 - 3525666 * Fax: (0256) 3525635

Email: nhnobinhdinh@dng.vnn.vn  - SWIFT Code: VBAAVNVX561