Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh - Agribank Binh Dinh
 

  

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 2018

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định (Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định) có nhu cầu tuyển dụng lao động bổ sung năm 2017 để làm việc tại các Chi nhánh trong tỉnh, như sau:

MÃ VỊ TRÍ

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG

01

Tín dụng

7

02

Kế toán

8

I. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

Theo quy định của Agribank. Chi tiết trên website: www.agribank.com.vn

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG VIÊN:

Ứng viên dự tuyển phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ theo quy định của Agribank tại từng vị trí tuyển dụng. Chi tiết trên website: www.agribank.com.vn

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ:

Theo quy định của Agribank. Chi tiết trên website: www.agribank.com.vn

Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng lao động năm 2018 được đăng tải trên website của Agribank và Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định, Hội đồng tuyển dụng Agribank không gửi thông báo giấy, ứng viên thường xuyên truy cập vào hai website nêu trên để biết thông tin tuyển dụng chi tiết.

 

 

 

New Page 1

@ Bản quyền: Agribank Bình Định - 2003

64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định * Tel: (0256) 3525647 - 3525698 - 3525666 * Fax: (0256) 3525635

Email: nhnobinhdinh@dng.vnn.vn  - SWIFT Code: VBAAVNVX561