Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh - Agribank Binh Dinh
 

Ngan hang nong nghiep va PTNT Binh Dinh
Giá vàng
Ti gia

  TỈ GIÁ (Ngày  12/07/2019)

TẠI QUY NHƠN, AN NHƠN 

KÝ HIỆU

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

CHUYỂN

KHOẢN

EUR

25.840

25.940

26.248

GBP

28.700

28.870

29.228

HKD

2.920

2.932

2.989

USD

23.130

23.140

23.260

CHF

23.190

23.280

23.561

JPY

207,00

209,00

215,07

AUD

16.030

16.090

16.313

SGD

16.920

16.985

17.171

THB

725,00

728,00

773,00

SEK

-

2.430

2.495

NOK

-

2.670

2.740

DKK

-

3.440

3.532

CAD

17.600

17.670

17.852

NZD

-

15.330

15.608

TẠI CÁC HUYỆN

KÝ HIỆU

MUA

BÁN

TIỀN MẶT

CHUYỂN

KHOẢN

EUR

25.830

25.930

26.248

GBP

28.690

28.860

29.228

HKD

2.920

2.932

2.989

USD

23.125

23.135

23.260

CHF

23.190

23.280

23.561

JPY

205,00

207,00

215,07

AUD

16.030

16.090

16.313

SGD

16.920

16.985

17.171

THB

725,00

728,00

773,00

SEK

-

2.430

2.495

NOK

-

2.670

2.740

DKK

-

3.440

3.532

CAD

17.600

17.670

17.852

NZD

-

15.330

15.608

Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh

 

 

 

 

 

 

 

 

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  TÀI KHOẢN VÀ TIỀN GỬI

Cung cấp thông tin tài khoản

Tài khoản không kỳ hạn (tiền gửi thanh toán)

Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau định kỳ

Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau

Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước

  TIẾT KIỆM

Tiết kiệm không kỳ hạn

Tiết kiệm linh hoạt

Tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nổi

Tiết kiệm gửi góp hàng tháng

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất tự điều chỉnh tăng theo lãi suất cơ bản của NHNN

Tiết kiệm có kỳ hạn

Tiết kiệm an sinh

Tiết kiệm hưởng lãi bậc thang theo luỹ tiến của số dư tiền gửi

Tiết kiệm gửi góp không theo định kỳ

Tiết kiệm học đường

  GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Giấy tờ có giá ngắn hạn

Giấy tờ có giá dài hạn

  CHO VAY CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH

Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình

Cho vay mua phương tiện đi lại

Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ

Cho vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh

Cho vay hộ nông dân theo quyết định 67/1998/QĐ-TTg

Cho vay theo dự án, chương trình bằng vốn tài trợ nước ngoài

Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

Cho vay mua cổ phiếu để tăng vốn góp

Cho vay dự án cơ sở hạ tầng

Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà ở đối với dân cư

Cho vay cầm cố bằng giấy tờ có giá

Cho vay hỗ trợ du học

Cho vay lưu vụ đối với hộ nông dân

Cho vay theo hạn mức tín dụng

Cho vay đồng tài trợ

Cho vay các dự án theo chỉ định Chính Phủ

Cho vay phát hành thẻ tín dụng

Cho vay để trả nợ nước ngoài trước hạn

Cấp hạn mức tín dụng dự phòng

Cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản

Cho vay mua cổ phiếu phát hành lần đầu

Cho vay cầm đồ

Cho vay trả góp

  BẢO LÃNH

Bảo lãnh vay vốn

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm

Bảo lãnh dự thầu

Bảo lãnh thanh toán

Bảo lãnh đối ứng

Đồng bảo lãnh

Xác nhận bảo lãnh

Bảo lãnh khác

  CHIẾT KHẤU, TÁI CHIẾT KHẤU

Chiết khấu, tái chiết khấu Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá do tổ chức khác phát hành

Chiết khấu, tái chiết khấu hối phiếu nhận nợ

Chiết khấu, tái chiết khấu trái phiếu phát hành theo quy định của Nhà nước

Chiết khấu, tái chiết khấu hối phiếu đòi nợ

Chiết khấu, tái chiết khấu Séc

  THANH TOÁN TRONG NƯỚC

Dịch vụ Thu ngân sách nhà nước

Dịch vụ Nhờ thu tự động

Dịch vụ Thanh toán hóa đơn

Dịch vụ chuyển, nhận tiền nhiều nơi (Agri-Pay)

Gửi nhiều nơi - rút nhiều nơi

  SÉC

Cung ứng séc trong nước

Thu hộ séc trong nước

Nhờ thu séc nước ngoài

Thanh toán séc trong nước

Thanh toán séc nước ngoài

  CHUYỂN TIỀN

Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài qua hệ thống ngân hàng

Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài qua Western Union

Dịch vụ Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích cá nhân (qua ngân hàng)

Dịch vụ chuyển tiền đi trong nước

Dịch vụ nhận tiền chuyển đến (trong nước)

Dịch vụ Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài qua Western Union

  KIỀU HỐI

Dịch vụ nhận và chi trả kiều hối qua hệ thống ngân hàng

Dịch vụ nhận và chi trả kiều hối qua Western Union

  THANH TOÁN BIÊN MẬU

Chuyển tiền bằng chứng từ chuyên dùng biên mậu

Dịch vụ Chuyển tiền điện TTR biên mậu

Dịch vụ Thư ủy thác chuyển tiền biên mậu

Dịch vụ Thanh toán bằng hối phiếu biên mậu

  MUA BÁN NGOẠI TỆ

Mua bán ngoại tệ giao ngay

Giao dịch ngoại tệ quyền chọn

Mua bán ngoại tệ kỳ hạn

  THẺ

Thẻ ghi nợ nội địa Success

Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa/MasterCard

Thẻ liên kết sinh viên

Đơn vị chấp nhận thẻ

Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa/MasterCard

Thẻ "Lập nghiệp"

Thanh toán trực tuyến E-commerce

  SMS BANKING

Dịch vụ vấn tin số dư

Dịch vụ tự động thông báo biến động số dư

Dịch vụ sao kê 5 giao dịch gần nhất

  VNTOPUP

Dịch vụ nạp tiền điện thoại di động

Dịch vụ mua thẻ bằng điện thoại di động

Dịch vụ nạp tiền ví điện tử Vnmart

Dịch vụ đại lý bán thẻ điện thoại trả trước

  ATRANFER

Dịch vụ chuyển khoản bằng SMS

  APAYBILL

Dịch vụ thanh toán hóa đơn

  DỊCH VỤ KHÁC

Bảo hiểm Bảo an Tín dụng

Dịch vụ ngân quỹ và quản lý tiền tệ

Bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế

 

 

Agribank Binh Dinh
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
New Page 1

@ Bản quyền: Agribank Bình Định - 2003

64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định * Tel: (0256) 3525647 - 3525698 - 3525666 * Fax: (0256) 3525635

Email: nhnobinhdinh@dng.vnn.vn  - SWIFT Code: VBAAVNVX561