Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh - Agribank Binh Dinh
 

Ngan hang nong nghiep va PTNT Binh Dinh

DỊCH VỤ MOBILE BANKING

 

* Đăng ký sử dụng dịch vụ lần đầu:

a. Khách hàng chưa có tài khoản tại Agribank có thể sử dụng các dịch vụ:

- Truy vấn địa điểm ATM

- Truy vấn hướng dẫn dịch vụ SMS Banking

b. Khách hàng đã có tài khoản tại Agribank nhưng chưa đăng ký sử dụng dịch vụ thì đến chi nhánh Agribank nơi khách hàng mở tài khoản để đăng ký. Việc đăng ký lần đầu là bắt buộc để sử dụng dịch vụ.

Lưu ý: Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu yêu cầu đăng ký dịch vụ Mobile Banking được đặt tại quầy giao dịch của Agribank hoặc tải tại đây.

 

Dịch vụ Mobile Banking gồm có các dịch vụ: SMS Banking, VNTopup, ATransfer, ApayBill, VnMart

 

 1. DỊCH VỤ SMS Banking:

Dịch vụ SMS Banking giúp khách hàng dễ dàng kiểm soát tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại di động (Áp dụng cho tất cả các mạng di động):

  • Truy vấn số dư tài khoản, 

  • Nhận sao kê tức thì 5 giao dịch gần nhất,

  • Thông báo số dư Tài khoản khi có biến động,

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Gửi tin nhắn đến số 8149)

1. Thông báo thay đổi số dư trên tài khoản tại Agribank

a. Đăng ký sử dụng:        Nhắn tin:  VBA   DK  1   

b. Hủy đăng ký sử dụng:  Nhắn tin:  VBA   HDK  1   

Khi tài khoản của khách hàng có biến động tăng hoặc giảm về số dư, khách hàng sẽ nhận được thông báo từ số 8149 (500 đ/tin nhắn)

2. Vấn tin để có sao kê 5 giao dịch gần nhất

a. Đăng ký sử dụng: Nhắn tin:  VBA   DK   2

b. Vấn tin số dư:   Nhắn tin:  VBA  SD

                                           VBA  SD  [Số tài khoản phụ]

c. Sao kê 5 giao dịch gần nhất: Nhắn tin:  VBA  GD

                                                              VBA  GD  [Số tài khoản phụ]

d. Hủy đăng ký sử dụng: Nhắn tin:  VBA   HDK   2

Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn từ số 8149 về kết quả theo yêu cầu 

 

3. Vấn tin để biết vị trí đặt ATM của Agribank:

Nhắn tin:  ATM  AGRIBANK  [mã vùng điện thoại tỉnh/TPhố] [tên quận/huyện viết tắt] gửi 997

       (Ví dụ:  ATM AGRIBANK 056 QN sẽ biết được các máy ATM đặt tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Dịch vụ này khách hàng không phải đăng ký vẫn sử dụng được.

 

2. DỊCH VỤ VnTopup:

Dịch vụ nạp tiền trực tiếp cho thuê bao di động trả trước (không dùng mã thẻ) sử dụng tin nhắn SMS và tài khoản ngân hàng. 

Áp dụng cho tất cả các mạng di động..

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Gửi tin nhắn đến số 8049)

* Nạp tiền cho thuê bao di động trả trước:

1. Đăng ký sử dụng:  Nhắn tin:  VBA  DK  3   gửi đến số 8149

2. Kích hoạt dịch vụ: Sau khi thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ VnTopup, khách hàng nhận được tin nhắn yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Soạn tin:  OK  hoặc  OK  [mật khẩu]  gửi đến 8049

Nếu đặt mật khẩu thì khi sử dụng dịch vụ phải kèm theo mật khẩu

3. Đặt mật khẩu: Nhắn tin: MK  NOP  [mật khẩu]

4. Đổi mật khẩu:  Nhắn tin: MK  [mật khẩu cũ]  [mật khẩu mới]

5. Hủy mật khẩu: Nhắn tin: MK  [mật khẩu]  NOP

6. Nạp tiền vào tài khoản di động: Nhắn tin: NAP  VNxxx

    Nếu có đặt mật khẩu thì nhắn tin: NAP  VNxxx  [mật khẩu]

    * Nạp tiền cho thuê bao khác:   

    Nạp tiền vào tài khoản di động: Nhắn tin: NAP  VNxxx [số điện thoại]

    Nếu có đặt mật khẩu thì nhắn tin: NAP  VNxxx  [số điện thoại] [mật khẩu]

 

   VNxxx là ký hiệu mệnh giá tiền nạp vào di động:

    VN10: 10.000 đ, VN20: 20.000 đ, VN30: 30.000 đ, VN50: 50.000 đ

    VN100: 100.000 đ, VN200: 200.000 đ, VN300: 300.000 đ, VN500: 500.000 đ

7. Hủy đăng ký dịch vụ: Nhắn tin:  VBA  HDK  3

 

 

3. DỊCH VỤ ATransfer:

Dịch vụ cho phép chuyển khoản từ tài khoản Agribank đến tài khoản Agribank

Đi với mỗi số điện thoại di động của khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ, chỉ được phép thực hiện chuyển đổi từ tài khoản tương ứng với số điện thoại đã đăng ký.

Với mỗi giao dịch chuyển khoản, hệ thống tự sinh ra một mật khẩu mới,gửi về cho khách hàng yêu cầu thực hiện việc xác nhận giao dịch.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Gửi tin nhắn đến số 8149)

1. Đăng ký sử dụng:  Nhắn tin: VBA  DK  5 

2. Hủy đăng ký:  Nhắn tin: VBA  HDK  5 

3. Đăng ký mật khẩu: Nhắn tin: VBA  MK  NOP [mật khẩu]

Mật khẩu có độ dài cố định 8 ký tự và có phân biệt chữ hoa chữ thường

4. Đổi mật khẩu: Nhắn tin:  VBA  MK  [mật khẩu cũ]  [mật khẩu mới]

5. Chuyển tiền: Nhăn tin:  VBA CK [số tiền] [TK đi]  [TK đến] [Nội dung]

6. Xác nhận mật khẩu để giao dịch thành công: 

Khi nhận được tin nhắn: "VBA CF [Khoa*OTP]. Thay * bằng ký tự thứ [x] trong mật khẩu và gửi đến 8149 để xác nhận chuyển khoản.

Khách hàng soạn lại tin nhắn vừa trả về bằng cách thay thế ký tự thứ [x] của mật khẩu vào ký tự * của tin nhắn và gửi đến 8149 để xác nhận việc chuyển khoản.

 

* Chú ý: 

- Khách hàng gửi tin nhắn không phân biệt chữ hoa/thường, mật khẩu có phân biệt chữ hoa/thường

- Tài khoản của khách hàng tại ngân hàng không bị khóa hoặc phong tỏa

- Nạp tiền cho thuê bao di động trả trước: Số dư trên tài khoản tại ngân hàng phải còn từ 250.000 đ trở lên

- Khách hàng chỉ nộp tiền cho thuê bao di động của mình tối đa: 2 triệu đồng/ngày

- Không nên gửi tin nhắn nạp tiền 2 lần liên tiếp trong 5 phút nếu chưa nhận được thông báo tình trạng nạp tiền.

- Số tiền chuyển khoản tối đa: 02 triệu đồng/lần và 05 lần/ngày

- Nếu khách hàng nhập sai mật khẩu 3 lần, hệ thống sẽ tự động khóa, xin quý khách liên hệ ngân hàng để chỉ dẫn.

  

4. DỊCH VỤ VnMart:

- VnMart  là  ví  điện  tử  đồng  thương  hiệu  do  VNPAY  phát  hành,  liên  kết  giữa AgriBank với các doanh nghiệp bán hàng trên Internet tham gia hệ thống kết nối của VNPAY, sử dụng công nghệ viễn thông để xác thực khách hàng.

- Sử dụng ví điện tử VnMart khách hàng có thể mua sắm các loại hàng hoá trên trang web của các doanh nghiệp bán hàng trực tuyến hoặc ch trực tuyến.

- Mỗi điện tử VnMart được liên kết với một số điện thoại di động của khách hàng (số điện thoại đã đăng ký dịch vụ VnTopup) để xác thực khách hàng.

- Khách hàng th nạp tin vào đin t VnMart bng tin nhn thông qua dịch vụ VnTopup của AgriBank.

Xem hướng dẫn chi tiết sử dụng dịch vụ VnMart

 

5. DỊCH VỤ APayBill:

APayBill - Dịch vụ cho phép chủ tài khoản Agribank thanh toán hóa đơn trả sau trực tiếp bằng tin nhắn SMS. Hiện nay mới áp dụng cho thanh toán cước dịch vụ trên mạng di động SFone.

Xem hướng dẫn chi tiết sử dụng dịch vụ APayBill

 

 

New Page 1

@ Bản quyền: Agribank Bình Định - 2003

64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định * Tel: (0256) 3525647 - 3525698 - 3525666 * Fax: (0256) 3525635

Email: nhnobinhdinh@dng.vnn.vn  - SWIFT Code: VBAAVNVX561