Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh - Agribank Binh Dinh
 

Ngan hang nong nghiep va PTNT Binh Dinh
 


Mọi chi tiết xin Quý khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau:

 

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 64  Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3525.666 - 3525.647 - 3525.698

Tổng đài: (0256) 3525.660

Fax: (0256) 3525.635 - Email: nhnobinhdinh@dng.vnn.vn

 

* Hội sở giao dịch: 

                    Điện thoại: (0256) 3525.627 - 3525.652

  

* Dịch vụ khách hàng: 

                     Điện thoại: (0256) 3525.666

 

* Phòng Khách hàng doanh nghiệp: 

                    Điện thoại: (0256) 3525.647

 

* Phòng Khách hàng hộ sản xuất và cá nhân: 

                    Điện thoại: (0256) 3525.698

 

 


New Page 1

@ Bản quyền: Agribank Bình Định - 2003

64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định * Tel: (0256) 3525647 - 3525698 - 3525666 * Fax: (0256) 3525635

Email: nhnobinhdinh@dng.vnn.vn  - SWIFT Code: VBAAVNVX561