Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh - Agribank Binh Dinh
 

Ngan hang nong nghiep va PTNT Binh Dinh

 

DANH SÁCH NGÂN HÀNG KẾT NỐI VỚI AGRIBANK

Quý khách có thể sử dụng thẻ Agribank thanh toán tại các ngân hàng đã kết nối với Agribank

 

       

  

Ghi chú: Danh sách trên sẽ được cập nhật liên tục khi có thêm ngân hàng kết nối thanh toán thẻ với Agribank tại ATM/POS

New Page 1

@ Bản quyền: Agribank Bình Định - 2003

64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định * Tel: (0256) 3525647 - 3525698 - 3525666 * Fax: (0256) 3525635

Email: nhnobinhdinh@dng.vnn.vn  - SWIFT Code: VBAAVNVX561