HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DỊCH VỤ INTERNET BANKING

 

1. Đăng ký sử dụng:

- Quý khách đến bất kỳ điểm giao dịch nào của Agribank để đăng ký sử dụng dịch vụ Interntet Banking.

- Nhân viên Agribank sẽ cung cấp cho quý khách tên và mật khẩu để đăng nhập chương trình.

 

2. Đăng nhập:

- Khởi động Internet Explorer

- Gõ địa chỉ https://ibank.agribank.com.vn vào ô Address

- Nhập tên và mật khẩu đã được Agribank cung cấp vào ô username và password.  

- Nhập mã xác nhận xuất hiện trên hình vào ô phía dưới.

- Xuất hiện màn hình sau

 

 

3. Giao dịch:

- Chọn menu Giao dịch

 

a. Vấn tin tài khoản

- Chọn Thông tin tài khoản

- Chọn Vấn tin tài khoản

- Chọn Chi tiết để xem chi tiết tài khoản

 

b. Lịch sử giao dịch

- Chọn Thông tin tài khoản

- Chọn Lịch sử giao dịch

 

- Chọn Chi tiết để xem chi tiết giao dịch.

- Có thể chọn tài khoản khác trong mục Tài khoản lựa chọn, thời gian trong mục Từ ngày, Đến ngày.

- Muốn xuất dữ liệu ra Excel thì chọn Tải file Excel.

 

c. Thanh toán hóa đơn:

- Chọn chức năng Thanh toán Hóa đơn

 

 

Lưu ý: Khách hàng cần phải đăng ký dịch vụ SMS Banking của NHNo trước khi thực hiện tính năng này của Internet Banking.

 

- Chọn tài khoản thanh toán và chọn loại hình dịch vụ, nhấn nút Chọn

 

 

- Chọn nhà cung cấp dịch vụ

 

 

Lưu ý: Chọn “Quay lại” để chọn lại Tài khoản thanh toán hoặc Loại dịch vụ thanh toán

 

- Nhập mã tra cứu, sau đó chọn Tiếp tục

Lưu ý:
- Dịch vụ Điện: nhập mã khách hàng do các Điện lực cung cấp
- Dịch vụ Nước: nhập mã danh bộ của khách hàng do các công ty cấp nước cung cấp
- Viễn thông: Nhập Mã khách hàng/ Số điện thoại
- Học phí: Nhập mã sinh viên, riêng Đại học Mở HCM nhập [MãSV]/[Số phiếu]/[Năm học]/[Kỳ học] ví dụ: 10701110/92731/11/1  

 

- Kiểm tra lại thông tin dư nợ, thông tin hóa đơn, sau đó chọn loại hình nhận Mã xác nhận, rồi nhấn nút Tiếp tục

 

Lưu ý: Hiện tại hệ thống mới chỉ sử dụng hình thức “Qua SMS” để gửi Mã xác nhận.

 

- Sau khi nhận được Mã xác nhận trên điện thoại của mình, điền Mã xác nhận và nhấn nút Thanh toán

 

 

Sau đó, màn hình thông báo kết quả sẽ hiện lên. Khách hàng có thể kiểm tra lại các thông tin liên quan

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 056.3525666