Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh - Agribank Binh Dinh
 

Ngan hang nong nghiep va PTNT Binh Dinh
Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình khuyến mại “Thanh toán QR - Trải nghiệm mới, chạm tới iPhone X”

 

1. Tên chương trình: “Thanh toán QR - Trải nghiệm mới, chạm tới iPhone X”

2. Địa bàn, phạm vi triển khai: Tất cả các điểm giao dịch, chi nhánh Agribank trong toàn quốc.

3.Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 20/11/2018.

4.Hình thức khuyến mại

- Hoàn tiền cho khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ tại chức năng thanh toán QR Code qua ứng dụng Agribank E-mobile Banking.

- Tặng thưởng cho Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT).

5. Đối tượng được hưởng khuyến mại

- Tất cả các khách hàng là chủ thẻ của Agribank và thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng QR Code.

- Tất cả các Đơn vị chấp nhận thẻ của Agribank và phát sinh doanh số thanh toán tích lũy đối với các giao dịch hàng hóa dịch vụ bằng QR Code. (Sau đây gọi tắt là ĐVCNT).

6. Nội dung khuyến mại

6.1. Nội dung chương trình

a) Chương trình 1: “Siêu ưu đãi - Quét mã QR”

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 20/11/2018 hoặc đến khi hết ngân sách tùy điều kiện nào đến trước.

- Ngân sách khuyến mại: 1.550.000.000 VND.

- Nội dung: Tặng 100.000 VND vào tài khoản thanh toán cho 15.500 khách hàng đầu tiên thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng QR Code, có giá trị đơn hàng từ 500.000 VND trở lên.

b) Chương trình 2: “Trải nghiệm mới, chạm tới iPhone X”

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 20/11/2018.

- Ngân sách khuyến mại: 450.000.000 VND

- Nội dung: Tặng điện thoại iPhone X 64 Gb cho 15 khách hàng có tổng doanh số sử dụng đối với giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng QR Code cao nhất trong thời gian khuyến mại. Mỗi khách hàng được tặng một điện thoại iPhone X trị giá tối đa 30.000.000 VND (đã bao gồm VAT).

c) Chương trình 3: “Đơn vị vàng, ngàn quà tặng”

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 20/11/2018.

- Ngân sách khuyến mại: 500.000.000 VND

- Nội dung: Miễn phí chiết khấu cho Đơn vị chấp nhận thẻ của Agribank đối với các giao dịch thanh toán theo hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng QR Code trong phạm vi 12 tháng kể từ ngày triển khai mở rộng trong toàn hệ thống.

- Tặng thưởng cho ĐVCNT có doanh số thanh toán tích lũy đối với các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng QR Code cao trong thời gian khuyến mại.
6.2. Điều kiện, Điều khoản

- Điều kiện, điều khoản riêng đối với Chương trình 1 và Chương trình 2:

+ Chương trình khuyến mại áp dụng đối với giá trị giao dịch gốc của khách hàng không bao gồm các ưu đãi khuyến mại khác.

+ Căn cứ vào thời gian khách hàng thực hiện giao dịch, mỗi chủ thẻ được tặng tối đa 3 lần thực hiện giao dịch theo thứ tự thời gian ghi nhận của hệ thống Thẻ trong thời gian khuyến mại.

+ Ngân sách dành cho chương trình là 1.550.000.000 VND. Số lượng khách hàng được hưởng ưu đãi được xác định dựa vào ngân sách khuyến mại.

+ Agribank căn cứ vào thời gian giao dịch được ghi nhận trên hệ thống quản lý thẻ của Agribank để xác định danh sách khách hàng được hưởng khuyến mại từ chương trình.

+ Trong chương trình này, giao dịch hợp lệ là giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ thành công bằng QR Code qua ứng dụng E-Mobile Banking (khách hàng chọn mục thanh toán bằng thẻ). Giao dịch hợp lệ không bao gồm giao dịch hủy, giao dịch lỗi.

+ Thời gian hưởng ưu đãi là thời gian khuyến mại hoặc đến khi hết ngân sách tùy điều kiện nào đến trước.

- Điều kiện, điều khoản riêng đối với Chương trình 3:

+ ĐVCNT là tổ chức hoặc cá nhân có ký kết hợp đồng thanh toán thẻ với Agribank.

+ ĐVCNT được xét thưởng là đơn vị có chênh lệch phí Interchange năm 2018 dương (tính đến thời điểm xét thưởng).

+ Trong chương trình này, tổng doanh số thanh toán được dùng để xét thưởng là tổng doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng QR Code trong thời gian khuyến mại qua POS của Agribank, được xác định theo tài khoản thanh toán của ĐVCNT và mã ĐVCNT (Retailer ID) đăng ký trên hệ thống quản lý thẻ của Agribank.

+ Agribank thực hiện chi thưởng vào tài khoản thanh toán của ĐVCNT đăng ký trên hệ thống quản lý thẻ tại thời điểm xét thưởng. Agribank chỉ xét thưởng đối với các tài khoản thanh toán ở trạng thái mở trên hệ thống IPCAS tại thời điểm xét thưởng. Agribank không chịu trách nhiệm trong trường hợp ĐVCNT thay đổi số tài khoản thanh toán trong thời gian kể từ ngày triển khai chương trình khuyến mại đến thời điểm xét thưởng.

+ Trường hợp các tài khoản thanh toán của ĐVCNT có tổng doanh số thanh toán cao bằng nhau, tài khoản nào có số lượng món giao dịch lớn hơn sẽ được xét thưởng.

+ Mỗi ĐVCNT chỉ được trao thưởng 01 (một) lần.

+ Chương trình không áp dụng với các ĐVCNT thuộc loại hình: Dịch vụ vận tải hành khách (MCC 4789); Trạm xăng dầu (MCC 5541); Dịch vụ viễn thông (MCC 4814).

6.3. Điều kiện, điều khoản khác:

- Bất kỳ giao dịch nào Agribank nghi vấn là giao dịch không hợp lệ dựa trên thông tin về thời gian, địa điểm thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác sẽ bị loại khỏi danh sách được xét thưởng. Agribank có quyền yêu cầu chủ thẻ, ĐVCNT cung cấp bất kỳ tài liệu và thông tin nào từ chủ thẻ về giao dịch thanh toán, kể cả hóa đơn tài chính hợp pháp để chứng minh giao dịch mà chủ thẻ đã thanh toán bằng thẻ là giao dịch hợp lệ. Trường hợp chủ thẻ, ĐVCNT từ chối cung cấp những thông tin hoặc tài liệu nói trên hoặc Agribank xác minh giao dịch thực hiện không phải là giao dịch hợp lệ, Agribank có quyền loại trừ tính hợp lệ của các giao dịch này mà không cần báo trước.

- Hình thức trao thưởng: Agribank sẽ thực hiện báo Có vào tài khoản thanh toán của chủ thẻ và báo Có vào tài khoản thanh toán của ĐVCNT, trao quà tặng cho khách hàng.

- Trường hợp sau khi đã báo Có, Agribank có căn cứ chứng minh chủ thẻ, ĐVCNT hoặc giao dịch được trao thưởng không hợp lệ, Agribank có quyền tự động ghi Nợ lại tài khoản của chủ thẻ, ĐVCNT mà không cần báo trước.

- Agribank có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện các thủ tục trao thưởng.

- Agribank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng, như: Cháy nổ, lũ lụt, động đất, hệ thống xử lý thẻ bị lỗi, v.v…dẫn tới các giao dịch bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không được hệ thống của Agribank ghi nhận.

- Agribank được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của chủ thẻ, ĐVCNT trúng thưởng để phục vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ của Agribank.

- Agribank sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (khách hàng đóng thuế thu nhập cá nhân) theo quy định hiện hành trước khi trao giải cho khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế, phí khác phát sinh từ việc chủ thẻ, ĐVCNT nhận các ưu đãi từ chương trình.

- Bằng việc tham gia chương trình này, chủ thẻ, ĐVCNT cam kết ngoài việc tuân thủ các điều kiện sử dụng dịch vụ của Agribank, chủ thẻ, ĐVCNT đã biết và chấp nhận tất cả các điều kiện và điều khoản của chương trình này và các điều chỉnh (nếu có).

- Chủ thẻ, ĐVCNT có quyền khiếu nại về việc trả thưởng của chương trình (nếu có) trong vòng 15 ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày Agribank công bố kết quả chương trình khuyến mại.

7. Thời gian thông báo kết quả chương trình khuyến mại dự kiến:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.

 

Agribank

Cập nhật: 09/08/2018 04:14:16 PM

 

 CÁC TIN LIÊN QUAN

Agribank phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất dự kiến trên 8%Agribank trao sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng Giải đặc biệt thứ nhất chương trình “Gửi tiền trúng lớn cùng Agribank” 

Chương trình khuyến mạI “Sinh nhật rộn ràng – Nhận ngàn quà tặng” nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập AgribankAgribank chi nhánh Bình Định chăm lo người nghèo đón xuân Kỷ Hợi 2019“Mùa kiều hối Agribank 2019, Nhận tiền nhanh - Nhiều quà tặng”Hơn 1,5 tỷ đồng dành cho chủ thẻ AgribankChương trình khuyến mại “Mở tài khoản - Nhận quà lớn cùng Agribank”Chương trình khuyến mại “Trải nghiệm Agribank E-Mobile Banking, vi vu đến Nhật Bản”Đến ATM Agribank rút tiền, không cần thẻMùa khai trường với chương trình khuyến mại "Agribank đồng hành cùng tân sinh viên 2018"  
New Page 1

@ Bản quyền: Agribank Bình Định - 2003

64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định * Tel: (0256) 3525647 - 3525698 - 3525666 * Fax: (0256) 3525635

Email: nhnobinhdinh@dng.vnn.vn  - SWIFT Code: VBAAVNVX561