Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh - Agribank Binh Dinh
 

Ngan hang nong nghiep va PTNT Binh Dinh
Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình khuyến mại "Thẻ Agribank - 15 năm, gửi trọn yêu thương"

 

1. Tên chương trình: “Thẻ Agribank - 15 năm, gửi trọn yêu thương”

2. Địa bàn, phạm vi triển khai: Tất cả các điểm giao dịch, chi nhánh Agribank trong toàn quốc.

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/8/2018 đến hết ngày 15/10/2018.

4. Hình thức khuyến mại

- Hoàn tiền cho giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ ghi nợ nội địa Agribank qua POS Agribank.

- Tặng tiền cho khách hàng mở mới thẻ ghi nợ nội địa của Agribank.

- Tặng thưởng cho Đơn vị chấp nhận thẻ của Agribank (ĐVCNT) có doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ cao.

5. Đối tượng được hưởng khuyến mại

Khách hàng là chủ thẻ ghi nợ nội địa Agribank, ĐVCNT của Agribank.

6. Nội dung khuyến mại

6.1. Nội dung chương trình

a. Chương trình 1: “Gửi trọn may mắn”

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/8/2018 đến hết ngày 15/9/2018 hoặc đến khi hết ngân sách tùy điều kiện nào đến trước.

- Ngân sách tối đa: 2.000.000.000 VND.

- Nội dung: Khách hàng là chủ thẻ ghi nợ nội địa Agribank thực hiện giao dịch mua sắm hàng hóa tại POS Agribank (không bao gồm các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng QR Code và Samsung Pay) đạt doanh số sử dụng tích lũy tối thiểu từ 5.000.000 VND sẽ được hoàn 10% tổng giá trị giao dịch, số tiền hoàn tối đa không quá 1.000.000 VND/01 khách hàng.

b. Chương trình 2: “Trao niềm yêu thương”

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/8/2018 đến hết ngày 15/9/2018 hoặc đến khi hết ngân sách tùy điều kiện nào đến trước.

- Ngân sách khuyến mại: 1.500.000.000 VND.

- Nội dung: Tặng 100.000 VND cho 15.000 khách hàng đầu tiên mở mới thẻ ghi nợ nội địa của Agribank và thực hiện ít nhất một giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại POS có giá trị từ 1.000.000 VND trở lên trong thời gian khuyến mại.

c. Chương trình 3: “Trao quà tặng, gửi tri ân”

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/8/2018 đến hết ngày 15/10/2018.

- Ngân sách khuyến mại: 1.350.000.000 VND.

- Nội dung: Tặng thưởng cho ĐVCNT có tổng doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại POS (không bao gồm các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng QR Code và Samsung Pay) tích lũy cao trong thời gian khuyến mại, cụ thể:


(*) Danh sách 8 khu vực chi tiết kèm theo.- Chương trình này không áp dụng với các chi nhánh thuộc 02 khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

6.2.Điều kiện, Điều khoản

- Điều kiện, điều khoản riêng đối với Chương trình 1:

+ Ngân sách dành cho chương trình là 2.000.000.000 VND. Số lượng thẻ được hưởng ưu đãi được xác định dựa vào ngân sách khuyến mại.

+ Đối với trường hợp thẻ cuối cùng được hoàn tiền, số tiền hoàn được xác định bằng số tiền còn lại của ngân sách khuyến mại.

+ Agribank căn cứ vào tổng doanh số sử dụng tích lũy của các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong thời gian khuyến mại, căn cứ vào thời gian phát sinh giao dịch đầu tiên của chủ thẻ để xác định danh sách khách hàng được hoàn tiền.

+ Mỗi thẻ chỉ được hưởng ưu đãi một lần trong suốt thời gian chương trình.

+ Trong chương trình này, giao dịch hợp lệ là giao dịch bằng thẻ ghi nợ nội địa Agribank thanh toán hàng hóa, dịch vụ thành công tại POS của Agribank trong thời gian khuyến mại. Giao dịch hợp lệ không bao gồm giao dịch hủy, giao dịch lỗi.

- Điều kiện và điều khoản riêng đối với Chương trình 2:

+ Khách hàng được tặng tiền là khách hàng mở thẻ mới, bao gồm: Thẻ ghi nợ nội địa hạng Chuẩn (Thẻ Success), thẻ ghi nợ nội địa hạng Vàng (Thẻ Plus Success) tại chi nhánh Agribank.

+ Agribank sẽ tặng thưởng cho khách hàng theo thứ tự thời gian mở thẻ sớm hơn và thực hiện ít nhất một giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại POS có giá trị từ 1.000.000 VND trở lên trong thời gian khuyến mại.

- Điều kiện, điều khoản riêng đối với Chương trình 3:

+ ĐVCNT là tổ chức hoặc cá nhân có ký kết hợp đồng thanh toán thẻ với Agribank.

+ ĐVCNT được xét thưởng là đơn vị có chênh lệch phí Interchange năm 2018 dương (tính đến thời điểm xét thưởng).

+ ĐVCNT có tổng doanh số thanh toán tối thiểu đạt từ 50.000.000 VND trở lên.

+ Trong chương trình này, tổng doanh số thanh toán được dùng để xét thưởng là tổng doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ trong thời gian khuyến mại qua POS của Agribank, được xác định theo mã ĐVCNT (Retailer ID) đăng ký trên hệ thống quản lý thẻ của Agribank.

+ Agribank thực hiện chi thưởng vào tài khoản thanh toán của ĐVCNT đăng ký trên hệ thống quản lý thẻ tại thời điểm xét thưởng. Agribank chỉ xét thưởng đối với các tài khoản thanh toán ở trạng thái mở trên hệ thống IPCAS tại thời điểm xét thưởng. Agribank không chịu trách nhiệm trong trường hợp ĐVCNT thay đổi số tài khoản thanh toán trong thời gian kể từ ngày triển khai chương trình khuyến mại đến thời điểm xét thưởng.

+ Thứ tự và điều kiện xét thưởng:

Giải ĐVCNT trao thưởng cho 50 ĐVCNT có Tổng doanh số thanh toán trong thời gian xét thưởng cao từ thứ 01 đến thứ 50.

Giải khu vực trao thưởng cho 80 ĐVCNT có Tổng doanh số thanh toán tại mỗi khu vực cao nhất (mỗi khu vực được 10 ĐVCNT).

+ Trường hợp ĐVCNT sử dụng nhiều tài khoản thanh toán trên hệ thống quản lý thẻ hoặc ký hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ tại nhiều chi nhánh, chỉ xét thưởng 01 lần đối với tài khoản thanh toán có doanh số thanh toán cao nhất.

+ Trường hợp nhiều ĐVCNT sử dụng chung một tài khoản thanh toán, chỉ xét thưởng 01 lần đối với ĐVCNT có doanh số cao nhất.

+ Trường hợp các tài khoản thanh toán của ĐVCNT có tổng doanh số thanh toán cao bằng nhau, tài khoản nào có số lượng món giao dịch lớn hơn sẽ được xét thưởng.

+ Mỗi ĐVCNT chỉ được trao thưởng 01 (một) lần.

+ Chương trình không áp dụng với các ĐVCNT thuộc loại hình: Dịch vụ vận tải hành khách (MCC 4789); Trạm xăng dầu (MCC 5541); Dịch vụ viễn thông (MCC 4814).

+ Chương trình không áp dụng đối với các ĐVCNT có dấu hiệu gian lận và/hoặc thực hiện giao dịch khống (theo xác định của Trung tâm Thẻ).

- Điều kiện, điều khoản khác:

+ Agribank có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện các thủ tục trao thưởng.

+ Agribank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng, như: Cháy nổ, lũ lụt, động đất, hệ thống xử lý thẻ bị lỗi, v.v…dẫn tới các giao dịch bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không được hệ thống của Agribank ghi nhận.

+ Agribank được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng được khuyến mại để phục vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ của Agribank.

+ Agribank sẽ thực hiện báo Có số tiền khuyến mại vào tài khoản thanh toán của khách hàng.

+ Trường hợp sau khi đã báo Có, Agribank có căn cứ chứng minh giao dịch được trao thưởng không hợp lệ, Agribank có quyền tự động ghi Nợ lại tài khoản của chủ thẻ mà không cần báo trước. Agribank sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành trước khi trao giải cho khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế, phí khác phát sinh từ việc chủ thẻ nhận các ưu đãi từ chương trình.

+ Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng cam kết ngoài việc tuân thủ các điều kiện sử dụng dịch vụ của Agribank, khách hàng đã biết và chấp nhận tất cả các điều kiện và điều khoản của chương trình này và các điều chỉnh (nếu có).

+ Khách hàng có quyền khiếu nại về việc trả thưởng của chương trình (nếu có) trong vòng 15 ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày Agribank công bố kết quả chương trình khuyến mại.

7. Thời gian thông báo kết quả chương trình khuyến mại dự kiến:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.

 

Agribank

Cập nhật: 09/08/2018 03:24:16 PM

 

 CÁC TIN LIÊN QUAN

Agribank phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất dự kiến trên 8%Agribank trao sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng Giải đặc biệt thứ nhất chương trình “Gửi tiền trúng lớn cùng Agribank” 

Chương trình khuyến mạI “Sinh nhật rộn ràng – Nhận ngàn quà tặng” nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập AgribankAgribank chi nhánh Bình Định chăm lo người nghèo đón xuân Kỷ Hợi 2019“Mùa kiều hối Agribank 2019, Nhận tiền nhanh - Nhiều quà tặng”Hơn 1,5 tỷ đồng dành cho chủ thẻ AgribankChương trình khuyến mại “Mở tài khoản - Nhận quà lớn cùng Agribank”Chương trình khuyến mại “Trải nghiệm Agribank E-Mobile Banking, vi vu đến Nhật Bản”Đến ATM Agribank rút tiền, không cần thẻMùa khai trường với chương trình khuyến mại "Agribank đồng hành cùng tân sinh viên 2018"  
New Page 1

@ Bản quyền: Agribank Bình Định - 2003

64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định * Tel: (0256) 3525647 - 3525698 - 3525666 * Fax: (0256) 3525635

Email: nhnobinhdinh@dng.vnn.vn  - SWIFT Code: VBAAVNVX561