Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh - Agribank Binh Dinh
 

Ngan hang nong nghiep va PTNT Binh Dinh
Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh

 

 

 

 

 

Hơn 7.000 tỉ đồng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

 

Năm 2017, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Ðịnh (Agribank Bình Ðịnh) tăng 23,2% so với năm 2016. Ðây là cơ sở để chi nhánh nỗ lực giữ vững vai trò chủ lực về tín dụng ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.


Ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Agribank Bình Định, cho biết, vượt qua những khó khăn, thử thách, năm 2017, hoạt động của chi nhánh đã đạt kết quả khả quan. Tổng vốn huy động tính đến ngày 31.12.2017 đạt 11.597 tỉ đồng, tăng gần 15% so với năm 2016; tiền gửi dân cư đạt 10.858 tỉ đồng, tăng 18,4%. Tổng dư nợ cho vay 7.710 tỉ đồng, tăng gần 20% so với năm 2016.


Tính đến 31.12.2017, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn (NN-NT) đạt 7.064 tỉ đồng, chiếm gần 92% tổng dư nợ, tăng 1.329 tỉ đồng so năm 2016, tương ứng tăng 23,2%. Trong đó, dư nợ cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển NN-NT đạt 5.204 tỉ đồng, tăng 1.139 tỉ đồng so năm 2016, tăng 28%; chiếm 67,5% tổng dư nợ và có trên 45.360 khách hàng còn dư nợ.


Tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn đạt gần 162 tỉ đồng, tăng 16,4 tỉ đồng so năm 2016, tỉ lệ tăng 11,3%. Trong đó, cho vay qua tổ Hội Nông dân là 182 tổ với 3.115 thành viên, dư nợ 119,4 tỉ đồng, tăng 8,3 tỉ đồng.

Năm 2018, Agribank Bình Định xác định tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng khu vực NN-NT; khôi phục vị thế hoạt động tại khu vực thành thị. Đồng thời, đẩy mạnh huy động vốn, bảo đảm nguồn vốn tăng trưởng ổn định, vững chắc, phấn đấu đạt tổng vốn huy động tăng 15% so năm 2017; tổng dư nợ cho vay tăng 17%; nợ xấu dưới 0,5%; cho vay NN-NT chiếm tỉ trọng 88-90% tổng dư nợ...

Chi nhánh sẽ tăng cường quảng bá, tiếp thị, giới thiệu các sản phẩm tín dụng của Agribank; triển khai sản phẩm tiền gửi trực tuyến; quan tâm chăm sóc khách hàng. Áp dụng lãi suất huy động hợp lý đối với từng kỳ hạn, sản phẩm, đối tượng khách hàng. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, hội, đoàn thể triển khai cho vay NN-NT theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP.

 

Viết Hiền (Báo Bình Định)

Nguồn: www.baobinhdinh.com.vn (05/03/2018)

Cập nhật: 06/03/2018 04:14:21 PM


 CÁC TIN LIÊN QUAN

Hơn 7.000 tỉ đồng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn



Chương trình cho vay khuyến khích phát triến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch



Agribank Bình Ðịnh thực hiện Nghị định 55/CP: Góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn



Agribank chi nhánh Tuy Phước giải ngân cho vay qua tổ tại xã Phước Hưng



Agribank chi nhánh Bình Định và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định ký kết thỏa thuận liên tịch



Tập huấn triển khai Thông tư 39 của NHNN và Quyết định 226 của Agribank



Chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ “Nông nghiệp sạch”: Hướng đến một nền nông nghiệp bền vững



Hội nghị tổng kết 5 năm phối hợp thực hiện Nghị định 41/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn



Agribank dành 50 ngàn tỷ đồng phục vụ nông nghiệp sạch



Agribank dành 5.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng ưu đãi lãi suất trong dịp cuối năm và tết nguyên đán



  
New Page 1

@ Bản quyền: Agribank Bình Định - 2003

64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định * Tel: (0256) 3525647 - 3525698 - 3525666 * Fax: (0256) 3525635

Email: nhnobinhdinh@dng.vnn.vn  - SWIFT Code: VBAAVNVX561