Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh - Agribank Binh Dinh
 

Ngan hang nong nghiep va PTNT Binh Dinh
Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh

 

 

 

 

 

Chương trình khuyến mại “Sinh nhật Vàng – Ngàn quà tặng” nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank

 

Để đánh dấu chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Agribank (26/3/1988 – 26/3/2018), Agribank triển khai chương trình khuyến mại “Sinh nhật Vàng – Ngàn quà tặng” nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank với nội dung cụ thể như sau:


1. Tên chương trình khuyến mại: “Sinh nhật Vàng – Ngàn quà tặng”.


2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/3/2018 đến hết ngày 31/03/2018.


3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ chuyển tiền đi trong nước, Dịch vụ Thanh toán hóa đơn, Dịch vụ Thẻ, Dịch vụ Mobile Banking (SMS Banking, Agribank E- Mobie Banking, Bank Plus, Mplus), Dịch vụ Internet Banking.


4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Xe máy HonDa SH Mode 125cc.


5. Phạm vi khuyến mại: Tất cả các Điểm giao dịch, Chi nhánh Agribank trên lãnh thổ Việt Nam.


6. Hình thức khuyến mại: Quay số xác định trúng thưởng.


7. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng cá nhân sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank để thực hiện giao dịch chuyển tiền, thanh toán trên các kênh giao dịch tại quầy, Internet Banking, Mobile Banking (SMS Banking, Agribank E- Mobie Banking, Bank Plus, Mplus), ATM/Đơn vị chấp nhận Thẻ (Thẻ nội địa, Thẻ quốc tế).

- Chương trình không áp dụng đối với khách hàng là cán bộ, nhân viên của Agribank; các tài khoản tiền gửi thanh toán ở trạng thái đóng tại thời điểm xét thưởng.


8. Tổng giá trị giải thưởng: 1.650.000.000 VNĐ (Một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng), khách hàng có thể nhận giải thưởng bằng hiện vật hoặc tiền mặt. Trong đó:


9. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

9.1. Quy định về cách thức tham gia chương trình khuyến mại:

- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng cá nhân sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank và thực hiện giao dịch chuyển tiền, thanh toán trên các kênh giao dịch tại quầy, Internet Banking, Mobile Banking (SMS Banking, Agribank E- Mobie Banking, Bank Plus, Mplus), ATM/Đơn vị chấp nhận Thẻ (Thẻ nội địa, Thẻ quốc tế) sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn “Sinh nhật Vàng- Ngàn quà tặng” theo 03 đợt quay số.

- Agribank không hạn chế số lần giao dịch của khách hàng trong mỗi đợt quay thưởng. Mỗi giao dịch chuyển tiền, thanh toán trên các kênh giao dịch tại quầy, Internet Banking, Mobile Banking (SMS banking, Agribank E- Mobie Banking, Bank Plus, Mplus), ATM/POS (Thẻ nội địa, Thẻ quốc tế) sẽ được cấp một mã số dự thưởng để quay thưởng. Khách hàng phát sinh giao dịch càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng lớn.

- Khách hàng cá nhân sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank để thực hiện giao dịch chuyển tiền, thanh toán trên các kênh giao dịch tại quầy, Internet Banking, Mobile Banking (SMS Banking, Agribank E- Mobie Banking, Bank Plus, Mplus), ATM/Đơn vị chấp nhận Thẻ (Thẻ nội địa, Thẻ quốc tế) trong khoảng thời gian từ 00h00’00’’ ngày 01/03/2017 đến hết 23h59’59’’ ngày 10/03/2017 sẽ được tham gia quay số trúng thưởng đợt I.

- Khách hàng cá nhân sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank để thực hiện giao dịch chuyển tiền, thanh toán trên các kênh giao dịch tại quầy, Internet Banking, Mobile Banking (SMS Banking, Agribank E- Mobie Banking, Bank Plus, Mplus), ATM/Đơn vị chấp nhận Thẻ (Thẻ nội địa, Thẻ quốc tế) trong khoảng thời gian từ 00h00’00’’ ngày 11/03/2017 đến hết 23h59’59’’ ngày 20/03/2017 sẽ được tham gia quay số trúng thưởng đợt II.

- Khách hàng cá nhân sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank để thực hiện giao dịch chuyển tiền, thanh toán trên các kênh giao dịch tại quầy, Internet Banking, Mobile Banking (SMS Banking, Agribank E- Mobie Banking, Bank Plus, Mplus), ATM/Đơn vị chấp nhận Thẻ (Thẻ nội địa, Thẻ quốc tế) trong khoảng thời gian từ 00h00’00’’ ngày 21/03/2017 đến hết 23h59’59’’ ngày 31/03/2017 sẽ được tham gia quay số trúng thưởng đợt III.

9.2. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:

- Tổng mã số dự thưởng được phát hành là tổng số lượng khách hàng cá nhân sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank để thực hiện giao dịch chuyển tiền, thanh toán trên các kênh giao dịch tại quầy, Internet Banking, Mobile Banking (SMS banking, Agribank E- Mobie Banking, Bank Plus, Mplus), ATM/Đơn vị chấp nhận Thẻ (Thẻ nội địa, Thẻ quốc tế) trong thời gian thực hiện chương trình khuyến mại.

- Mã số dự thưởng được cấp cho khách hàng tham gia chương trình theo phương thức như sau: Mã số dự thưởng là một dãy số gồm 9 chữ số được sinh ra một cách ngẫu nhiên, được thông báo trên website: www.agribank.com.vn trước thời điểm 02 ngày thực hiện quay số mỗi đợt.

9.3. Quy định về thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

- Agribank sẽ quay thưởng xác định khách hàng trúng thưởng bằng phần mềm quay thưởng tự động.

- Việc quay thưởng được thực hiện công khai dưới sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, đại diện Agribank và đại diện khách hàng tham gia chương trình khuyến mại.

- Thời gian quay thưởng:

• Đợt I: dự kiến vào ngày 15/03/2018.

• Đợt II: dự kiến vào ngày 27/03/2018.

• Đợt III: dự kiến vào ngày 05/04/2018.

- Địa điểm quay thưởng: Tại Trụ sở chính Agribank, địa điểm 18 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Hà Nội.

9.4. Quy định về thời gian, địa điểm và thủ tục trao/nhận thưởng:

- Sau khi có kết quả quay số trúng thưởng, trong vòng 07 ngày làm việc Agribank sẽ công bố kết quả trúng thưởng công khai tại tất cả điểm giao dịch trong toàn quốc và trên website: www.agribank.com.vn hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các chi nhánh Agribank sẽ thông báo cho người trúng thưởng theo họ tên và số điện thoại đăng ký của khách hàng. Ngân hàng không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng đăng ký sai địa chỉ hoặc số điện thoại.

- Địa điểm trao thưởng: Giám đốc chi nhánh loại I quyết định địa điểm trao thưởng cho khách hàng tại Hội sở chính của các chi nhánh loại I hoặc tại chi nhánh Agribank nơi khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán.

- Thủ tục trao thưởng đối với các giải:

+ Khách hàng trúng thưởng phải xuất trình các giấy tờ sau:

Chứng minh thư của người đứng tên trên phiếu đăng ký mở tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc Chứng minh thư của người được uỷ quyền và giấy uỷ quyền có xác nhận của chính quyền cấp xã nơi người trúng thưởng cư trú. Thủ tục nhận giải thưởng thay thực hiện như thủ tục uỷ quyền rút tiền theo quy định hiện hành.

+ Ký đúng chữ ký vào “Biên bản giao nhận giải thưởng” theo chữ ký mẫu gốc đã đăng ký tại ngân hàng. Trường hợp uỷ quyền thì chữ ký của người uỷ quyền trên giấy uỷ quyền phải đúng với chữ ký đăng ký trên phiếu đăng ký mở tài khoản tiền gửi thanh toán lưu tại ngân hàng.

- Thời hạn cuối cùng Agribank có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng là trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại, Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại (khách hàng đủ điều kiện tham gia và trúng giải của đợt quay thưởng nào tính thời gian kết thúc của đợt quay thưởng đó), khách hàng trúng thưởng liên hệ với Agribank nơi mở tài khoản để nhận giải thưởng. Quá thời gian trên nếu khách hàng không đến nhận thưởng, phần thưởng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

9.5. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc:

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ với các địa chỉ sau để được giải đáp:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, số 2 - Láng Hạ - Thành Công – Ba Đình - Hà Nội. Điện thoại: 024.37674692; Số Fax: 024.32321116.

- Các chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc.

 

Agriubank Bình Định

Cập nhật: 28/02/2018 08:05:21 AM


 CÁC TIN LIÊN QUAN

Agribank trao Giải đặc biệt thứ Nhất 01 tỷ đồng cho khách hàng tham gia chương trình TKDT "Kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank – May mắn nhân đôi"Agribank tổ chức quay số mở thưởng giải Đặc biệt 01 tỷ đồng chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lậpChương trình khuyến mại “Sinh nhật Vàng – Ngàn quà tặng” nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập AgribankChương trình khuyến mại “Xuân sum vầy, tràn đầy quà tặng cùng Agribank E – Mobile banking”Chương trình khuyến mại Tiết kiệm dự thưởng “Kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank – May mắn nhân đôi”Chương trình khuyến mại “Mùa kiều hối Agribank, Nhận tiền nhanh – Nhiều quà tặng”Agribank chi nhánh Tây Sơn trao thưởng chương trình “Mở tài khoản – Nhận quà lớn cùng Agribank"Trúng iPhone 7 Plus với Agribank E-Mobile Banking “Ứng dụng hay – Quà mê say”Chương trình “Quà tặng tưng bừng - Chào mừng Quốc khánh” với cơ hội trúng hàng nghìn phần thưởng khi gửi tiền tại Agribank 

Siêu ưu đãi, siêu khuyến mại cùng thẻ nội địa của Agribank  
New Page 1

@ Bản quyền: Agribank Bình Định - 2003

64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định * Tel: (0256) 3525647 - 3525698 - 3525666 * Fax: (0256) 3525635

Email: nhnobinhdinh@dng.vnn.vn  - SWIFT Code: VBAAVNVX561