Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh - Agribank Binh Dinh
 

Ngan hang nong nghiep va PTNT Binh Dinh
Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh

 

 

 

 

 

Chương trình cho vay khuyến khích phát triến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch

 

Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ.

Agribank Bình Định thực hiện cho vay theo chương trình này. Nội dung chủ yếu về chương trình như sau:

1. Đối tượng khách hàng: Khách hàng là pháp nhân và cá nhân có nhu cầu vay để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


2. Điều kiện vay vốn: Theo quy định hiện hành của Agribank với các nội dung cơ bản sau:

- Có năng lực pháp luật dân sự;

- Nhu cầu vay vốn đế sử dụng vào mục đích hợp pháp, không thuộc đối tượng không được cho vay theo quy định của pháp luật, NHNN và Agribank;

- Có phương án sử dụng vốn khả thi;

- Có khả năng tài chính để trả nợ; kinh doanh có hiệu quả, năm trước liền kề có lãi, trường hợp năm trước liền kề lỗ và/hoặc có lỗ lũy kế thì phải có phương án khắc phục lỗ khả thi và có khả năng trả nợ đầy đủ đúng hạn trong thời hạn cam kết; không có nợ xấu, nợ XLRR ở Agribank và các TCTD khác tại thời điểm thẩm định; có vốn đối ứng tham gia vào phương án/dự án;

- Được Agribank đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.


3. Lãi suất cho vay:

a) Cho vay ngắn hạn:

- Khách hàng thực hiện 1 trong 3 khâu (cung ứng vật tư đầu vào hoặc sản xuất hoặc tiêu thụ): Lãi suất cho vay 6,5%/năm.

- Khách hàng thực hiện 2 trong 3 khâu (cung ứng vật tư đầu vào – sản xuất hoặc sản xuất - tiêu thụ hoặc cung ứng vật tư đầu vào - tiêu thụ): Lãi suất cho vay 6,0%/năm.

- Khách hàng thực hiện cả 3 khâu (cung ứng vật tư đầu vào - sản xuất - tiêu thụ): Lãi suất cho vay 5,5%/năm.

b) Cho vay trung, dài hạn:
4. Phí dịch vụ: khách hàng vay vốn được miễn phí chuyển tiền trong hệ thống Agribank, giảm 50% mức phí đối với chuyển tiền ngoài hệ thống Agribank.


5. Mức cho vay: Theo thỏa thuận giữa Agribank nơi cho vay và khách hàng phù hợp với quy định cho vay hiện hành của Agribank.


6. Tài sản bảo đảm tiền vay:

a) Tùy theo từng đối tượng khách hàng, Agribank nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Khách hàng vay vốn theo chương trình được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản bảo đảm cho khoản vay theo quy định của pháp luật.


7. Nguồn vốn cho vay:

Agribank dành tối thiểu 50.000 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động trên thị trường để thực hiện cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo QĐ 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017.


8. Hồ sơ cho vay: Ngoài hồ sơ vay vốn theo quy định hiện hành của Agribank, khách hàng có thêm giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ điều kiện về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo quy định tại Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.


Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng có thể liên hệ với các Chi nhánh, Phòng giao dịch của Agribank chi nhánh Bình Định.

 

Agribank Bình Định

Cập nhật: 31/05/2017 04:10:12 PM


 CÁC TIN LIÊN QUAN

Hơn 7.000 tỉ đồng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thônChương trình cho vay khuyến khích phát triến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạchAgribank Bình Ðịnh thực hiện Nghị định 55/CP: Góp phần phát triển nông nghiệp, nông thônAgribank chi nhánh Tuy Phước giải ngân cho vay qua tổ tại xã Phước HưngAgribank chi nhánh Bình Định và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định ký kết thỏa thuận liên tịchTập huấn triển khai Thông tư 39 của NHNN và Quyết định 226 của AgribankChương trình tín dụng ưu đãi phục vụ “Nông nghiệp sạch”: Hướng đến một nền nông nghiệp bền vữngHội nghị tổng kết 5 năm phối hợp thực hiện Nghị định 41/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thônAgribank dành 50 ngàn tỷ đồng phục vụ nông nghiệp sạchAgribank dành 5.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng ưu đãi lãi suất trong dịp cuối năm và tết nguyên đán  
New Page 1

@ Bản quyền: Agribank Bình Định - 2003

64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định * Tel: (0256) 3525647 - 3525698 - 3525666 * Fax: (0256) 3525635

Email: nhnobinhdinh@dng.vnn.vn  - SWIFT Code: VBAAVNVX561