Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh - Agribank Binh Dinh
 

Ngan hang nong nghiep va PTNT Binh Dinh


 

  

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

  

1. Phí dịch vụ

* Biểu phí dịch vụ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức

Xem biểu phí tại đây  

 

2. Phí giao dịch chứng khoán

- Phí mua bán chứng khoán

- Phí bổ sung

 

3. Phí giao dịch thẻ ATM

- Biểu phí giao dịch thẻ ATM 

 


New Page 1

@ Bản quyền: Agribank Bình Định - 2003

64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định * Tel: (0256) 3525647 - 3525698 - 3525666 * Fax: (0256) 3525635

Email: nhnobinhdinh@dng.vnn.vn  - SWIFT Code: VBAAVNVX561