Ngan hang Nong nghiep va PTNT Binh Dinh - Agribank Binh Dinh
 

Chọn chi nhánh:ATM POS Chi nhánh

 

Hướng dẫn sử dụng bản đồ:

- Chọn Chi nhánh cần xem. Chọn xem vị trí đặt ATM, POS hoặc Chi nhánh. Chọn nút Xem.

- Chọn Bản đồ để xem bản đồ 2 chiều. Nếu chọn Địa hình thì xem bản đồ địa hình.

- Chọn Vệ tinh để xem bản đồ từ vệ tinh, chọn Nhãn thì xem các thông tin về đường, địa danh, ...

- Bấm vào nút Thu nhỏ (-) để thu nhỏ bản đồ, bấm vào nút Phóng to (+) để phóng to bản đồ (có thể sử dụng nút cuộn chuột).

- Bấm vào các nút <,>,V,^ để di chuyển bản đồ sang trái, phải, xuống, lên. Có thể bấm giữ chuột và kéo bản đồ sang vị trí cần muốn.

- Đưa chuột vào các biểu tượng ATM, POS, logo Agribank để xem địa chỉ.

- Bấm chuột vào các biểu tượng ATM, POS, logo Agribank để xem hình ảnh địa điểm. Bấm vào để đóng cửa sổ, hoặc xem hình ảnh địa điểm khác thì hình ảnh trước sẽ tự động đóng.

 

New Page 1

@ Bản quyền: Agribank Bình Định - 2003

64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định * Tel: (0256) 3525647 - 3525698 - 3525666 * Fax: (0256) 3525635

Email: nhnobinhdinh@dng.vnn.vn  - SWIFT Code: VBAAVNVX561